Strona główna


O sposobie wykonania niniejszego serwisu
Wykonana w technologii xhtml i css w kodowaniu utf-8 bez boom. Serwowana za pomocą PHP i Apacha ;)
Użyte programy to:
Notepad++ notepad-plus-plus.org
Total Commander www.ghisler.com.
Generowany prze php kod waliduje się zarówno pod względem poprawności xhtml jak i css.line © 1998-2014 Rafael Budnik. All rights reserved. Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS! Lature